Vi kan stå for hele jeres GDPR-håndtering, nu og frem i tiden, eller du kan bruge os til dele af håndteringen.

- Lad os drøfte, hvad I har brug for.

GDPR løsning

KortlægningEfter en gennemgang af hvordan jeres virksomhed ser ud, kortlægger vi jeres behandlingsaktiviteter i et IT-system.


Dette giver jer overblikket over, hvor I er GDPR-mæssigt. Det er den første proces i at blive GDPR compliant.

Juridiske dokumenter


Vi udarbejder de juridiske dokumenter til jer, bl.a. Den lovpligtige artikel 30 (interne fortegnelse).Vi laver også en beskrivelse over, hvilke processer I skal have implementeret i jeres virksomhed.


Implementeringog drift


Vi hjælper jer, når I skal have imple-menteret de nye processer og politikker i virksomheden, så I kan blive GDPR-compliant.


Vi kan også være med fremadrettet, hvis I ønsker det.Hvorfor GREAT OFFICE?

GDPR Konsulent


Du får mere tid til andre opgaver

Overblik over virksomhedens GDPR status og den proces, det kræver for at blive GDPR compliant, er ofte en tidskrævende opgave, som fordrer både fokus og knowhow.

Vi laver alt det grundlæggende arbejde for dig, og vi hjælper til, når du skal have implementeret de nye politikker og processer i virksomheden.

Med andre ord, du sparer en masse tid.


Fleksibilitet

Alle GDPR forløb er unikke. Vi laver en GDPR løsning der passer til din virksomhed, og du vælger hvor stor del af processen du vil overlade til os. 

- Skal vi  stå for den grundlæggende kortlægning af jeres behandlingsaktiviteter? -eller vil du have os til at lave så meget som muligt for jer?

Når I er kommet up-to-speed med jeres GDPR – vil I så selv stå for vedligeholdelsen i fremtiden? - eller vil I gerne have at vi skal fortsætte med at lave arbejdet for jer?

Sammen med os har du fleksibilitet.

 

En økonomisk god beslutning

  Uanset om det er dig, der sidder med GDPR ansvaret hos jer, eller om du har givet opgaven videre, kræver det meget arbejdstid at sætte sig ind i opgavens omfang og komme i mål med den. Tid og energi som kunne være brugt mere fornuftigt på de normale arbejdsopgaver, du sidder med.

  Ved at lade os gøre arbejdet for dig, sparer du og dine kollegaer en masse kostbar tid og besvær – Det er en økonomisk fornuftig beslutning.


  Små og mellemstore virksomheder

  Der er mange bolde i luften, når man driver virksomhed

  Der er en myriade af opgaver udover selve produktionen - det kan være alt fra medarbejder-trivsel til regnskab og mange, mange flere.


  I 2018 kom der endnu en arbejdsopgave til festen nemlig GDPR lovgivningen.


  Vores mission er at nedlægge GDPR-dragen, så den giver mening for jer og bliver en naturlig del af jeres virksomhed. 


  Vi sætter din GDPR i system og giver dig en forståelse for, hvad GDPR er, og hvordan du skal overholde de GDPR regler og retningslinjer, som datatilsynet har udsendt.


  Vi er særligt opmærksom på jer, som er i grænse-landet mellem de simple og mere kostbare løsninger.


  Vi har en GDPR løsning, som rammer ind imellem den simple løsning med IT-formularer, som kan udfyldes, men hvor man selv skal regne reglerne bagved ud, og den komplekse og kostbare løsning, hvor man hyrer et advokatfirma til at sætte ens GDPR op.


  Vores løsning er i stedet at få vores GDPR erfarne medarbejdere til at tage arbejdsbyrden for jer ved at sætte jeres GDPR i system og sørge for, at I har et IT-system, der er sat rigtigt op, så I har mulighed for at blive GDPR compliant.


  Har du brug for at vide mere?